FIBC Reconditioning and Reuse Services

Closed-loop formule

Verzamelen | reconditioneren | vervangen | retourneren

Met de ‘Closed-loop’ formule biedt WorldBag u een duurzame oplossing. Wij halen gebruikte big bags op bij uw locatie of bij de locatie van uw klant. De zakken worden vervolgens gereconditioneerd en aan u geretourneerd voor hergebruik. Beschadigde, onbruikbare zakken worden apart gehouden voor recycling. Deze zakken kunnen worden vervangen door nieuwe zakken van ons moederbedrijf – big bag producent en distributeur LC Packaging. Kortom: WorldBag faciliteert de circulaire economie.

Logistiek

WorldBag biedt een accurate en flexibele logistieke service door heel Europa en werkt daarbij samen met betrouwbare en duurzame transportbedrijven.

Richtlijnen

WorldBag voldoet aan wettelijke vereisten en EU-richtlijnen.

EU-richtlijnen

WorldBag levert een belangrijke bijdrage aan EU-richtlijn 94/62/EG, waarmee de EU nationale maatregelen inzake het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval wil harmoniseren om een hoog niveau van milieubescherming te waarborgen en tegelijkertijd de interne markt veilig te stellen. Als klant van WorldBag voldoet u automatisch aan de voorwaarden van deze richtlijn.

NIWO, VIHB en OVAM

WorldBag is geregistreerd bij de NIWO (Organisatie van Nationale en Internationale Transporteurs) en de VIHB (Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Agenten). Voor onze Belgische klanten zijn we geregistreerd bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en kunnen we de registratie bij Val-i-Pac verzorgen.

Menu